Heb je het al gehoord?

De jeugdzorg blijft zich ontwikkelen. Voor iedere organisatie die zich bezighoudt met de jeugdzorg is het belangrijk om bewust bezig te blijven met de ontwikkelingen die er plaats vinden. Zo vindt per 1 januari 2021 de introductie van het nieuwe woonplaatsbeginsel plaats.

Om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor hulp die geboden moet worden aan jeugdigen is het woonplaatsbeginsel opgesteld.

In de huidige situatie is het zo dat de woonplaats van de ouder met ouderlijk gezag verantwoordelijk is voor de financiering van de hulp. Dit levert problemen op, omdat niet iedereen toegang heeft tot het gezag register en hierdoor het woonplaatsbeginsel niet kan achterhalen. Met deze reden is besloten om de Jeugdwet en daarbij het woonplaatsbeginsel aan te passen.

De nieuwe situatie zorgt ervoor dat je niet meer hoeft uit te vogelen waar dat het gezag ligt. Het uitgangspunt in het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat veranderen. Vanaf dat moment financiert de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens het BRP (Basisregistratie Personen) de zorg. Dit geldt alleen voor jeugdigen zonder verblijf. Jeugdigen zonder verblijf wil zeggen: jeugdigen die hulp (gaan) ontvangen zonder dat zij verblijven binnen een instelling. Voor jeugdigen met verblijf geldt dat de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan zijn plaatsing verbleef de financiering op zich neemt. Jeugdigen met verblijf wil zeggen: Jeugdigen die hulp (gaan) ontvangen die wel binnen een instelling verblijven.

De voordelen van de wijziging op een rijtje:

  • Het betreft een wijziging die meer duidelijkheid gaat bieden bij het uitzoeken van het woonplaatsbeginsel.
  • Het wordt vele malen eenvoudiger dan de oude manier.
  • Een cliënt die in zorg is en waarvoor een verlenging aangevraagd moet worden krijgt minder vaak te maken met wijzigingen binnen het woonplaatsbeginsel dan voorheen het geval was.
  • De gemeenten kunnen sneller een beschikking afgeven. Dit komt doordat het nieuwe woonplaatsbeginsel minder foutgevoelig is en je direct bij de juiste gemeente aanklopt.
  • Het is duidelijker voor ouder(s) en/of verzorgers om de aanvraag in de juiste gemeente te doen. Het nieuwe woonplaatsbeginsel is hiervoor een gemakkelijker uitgangspunt.
  • Gemeenten ontvangen budgetten en kunnen deze evenrediger gebruiken dan voorheen.

Zijn jullie er klaar voor?

Bron:
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuw-woonplaatsbeginsel-per-01-01-2021